Toteutus

Virtuaalivirtuoosit-hanke jakautuu useisiin teemoihin. Alasvetovalikosta löydät teemojen sivut, joille päivitetään tietoja hankkeen etenemisestä yhteistyöoppilaitoksissa.

Pelillisyys

Hankkeessa rakennetaan pelillisiä virtuaaliympäristöjä, tavoitteena opiskelijoiden suunnittelemat virtuaaliympäristöt ja/tai pelilliset opintokokonaisuudet. Pelillisyyttä hyödynnetään opetuksessa ja luodaan pedagoginen malli pelillisten opintokokonaissuuksien rakentamiseen.

Mobiililaitteet

Hankkeessa hyödynnetään ja käytetään mobiililaitteita ja tablet-tietokoneita BYOD-hengessä. Myös organisaatioiden mobiililaitteita käytetään. Käyttökokemuksista kartoitetaan hyviä toimintatapoja ja pedagogisia malleja. Mallinnuksessa luodaan hyvät ammatillisen koulutuksen mobiilikäytänteet.

Oppimisalustat

Hankkeessa kokeillaan ja käytetään erilaisia oppimisalustoja. Käyttökokemuksia dokumentoidaan ja arvioidaan. Opettajia perehdytetään alustojen käyttöön vertaismentoroinnin keinoin.

RFID & NFC

Hankkeessa hyödynnetään RFID- ja NFC-tekniikkaa ja luodaan RFID- ja NFC-tekniikkaa hyödyntäviä tiloja. Esimerkkejä: sähköinen ilmoitustaulu, työsalien koneet ja laitteet. Opiskelijat tuottavat sisältöjä liitettäväksi NFC-tarroihin.

360-ympäristöt ja VR-lasit

Hankkeessa tuotetaan opiskelijoiden kanssa 360-sisältöjä ja käytetään niitä opetuksessa esimerkiksi VR-laseilla.