Hyria koulutus Oy

Enemmän osaamista – monipuolisempaa meininkiä

Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä useita koulutusvaihtoehtoja yritys- ja yhteisöasiakkaille. Vuosittain tuhannet opiskelijat hyödyntävät kattavaa tarjontaamme. Koulutusvalikoimassamme on runsaasti eri tutkintoja kaikilta aloilta, näiden lisäksi tarjoamme aikuisille suunnattuja lyhytkoulutuksia.

Hyria on palkittu kunniamaininnalla ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa 2014: olemme Suomen kolmanneksi paras ammatillinen oppilaitos! Yhteistyömme alueen elinkeinoelämän kanssa takaa, että opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutamme osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin.Toimipisteemme sijaitsevat pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja Riihimäellä, järjestämme koulutuksia myös valtakunnallisesti.

Omistajat: Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit, Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö, Hausjärven ja Lopen kunnat.

Hyria on oppilaitos hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Virtuaalivirtuoosit Hyriassa

Virtuaalivirtuoosit-hankkeen kantavana teemana on ”Opiskelijat kehittäjinä”. Opiskelijat otetaan mukaan kehittämistoimintaan ja heille annetaan siinä selkeä ja keskeinen rooli tasavertaisina kehittäjinä. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijan osallisuuden kokemusta; opiskelija on aktiivinen tiedontuottaja oppiessaan yhteistoiminnallisesti. Monipuoliset digitaaliset ratkaisut hyödyntävät yksilöllisiä opintopolkuja.

Projektioppiminen, aikasidonnaisuudesta luopuminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen tukevat oppimiskeskeisyyttä. Periaatteena on, että opiskelija voi oppia ajasta ja paikasta riippumattomasti omaan tahtiin. Tavoitteena on opiskelijoiden motivaation lisääntyminen, keskeyttämisten vähentyminen ja läpäisyn tehostuminen.

Hankkeen kaikki kehittämisprosessit toteutetaan noudattamalla palvelumuotoilun prosessia: ei oleteta, että nuoret ovat tietynlaisia, vaan he ovat itse aktiivisia toimijoita. Kun nuoret suunnittelevat toimintoja nuorille, palvelun onnistumisen ja houkuttelevuuden edellytykset ovat paremmat.

Hankkeessa mallinnetaan seuraavia toimintakulttuurin muutokseen tähtääviä toimintatapoja:

  • Miten opiskelijat opastavat opettajia ja työelämää
  • Miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat luovat ja jakavat tietoa yhdessä esimerkiksi välittämällä teknologisia ratkaisuja uusiin ympäristöihin
  • Mallinnus siitä, miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat toimivat yhdessä virtuaaliympäristössä

Toteutus

Hyria keskittyy Virtuaalivirtuoosit-hankkeessa seuraaviin sisältöihin:

  • Kehitetään pelillisiä virtuaaliympäristöjä, joita käytetään erilaisissa tilanteissa, kuten yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa ja työssäoppimisen ohjaamisessa
  • Luodaan pedagogisen pelikäsikirjoittamisen malli, jota voidaan soveltaa alasta riippumatta
  • RFID- ja NFC-tekniikoiden hyödyntäminen koulutusten toteutuksessa.