Oppimisalustat

HYRIAN KOKEMUKSIA

Itslearning alusta: opiskelijaryhmiä 4 opiskelijoita n. 50. Käyttöön otetaan syksyn pilotissa Hyria Village, ThingLink, Aurisma. Käytössä myös eduGoogle – hyödynnetään lähinnä kv-vaihtojen yhteydessä.

KOULUTUSKESKUS BRAHEN KOKEMUKSIA

Oppimisalustoina on toiminut Google Drive ja Microsoft Office 365. Lisäksi yhteydenpitovälineenä on ollut WhatsApp. Google Drive on ollut monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi suositumpi. Tämä alusta on ollut kaikille opiskelijoille tuttu ja dokumenttien jakaminen on ollut helppoa.

LUKSIAN KOKEMUKSIA

Trello testauksessa 2 opiskelijaa TIVI:ltä.

20161122_143618                 20161122_143559

TAVASTIAN KOKEMUKSIA

MRHPK-osastolla (200 opiskelijaa) on Facebook aktiivisessa käytössä oppimisalustana. Opiskelijaryhmillä on omat Facebook-ryhmät. Matkailukillalla on lisäksi kaikkien matkailualan opiskelijoita ja opettajia, entisiä opiskelijoita ja työelämän edustajia kokoava Facebook-ryhmä. Matkailukillan Facebook-sivu on käytössä markkinointitarkoituksia varten, kuten myös Instagram-tili.

Viestinnässä käytetään Facebookin lisäksi WhatsAppia.

Käytämme aktiivisesti Microsoft Office 365 -ympäristöä, kuten OneDrivea, Outlookia, Notebookia ja Planneria oppimisen tukena.

Blogeja käytetään myös runsaasti. Matkailukillalla on kaikkien matkailualan opiskelijoiden ja opettajien yhteinen blogi. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat henkilökohtaista blogia. Projektiryhmät perustavat myös blogit, joissa kuvaavat oppimistaan ja tekemistään.

Lisäksi käytetään runsaasti erilaisia oppimista tukevia sovelluksia, kuten ThingLink, Padlet, Popplet ja Kahoot. Viimeksi mainitulla on tehty erilaisia testejä, esim. lintujen ja alkoholijuomien tuntemukseen liittyviä. Lisäksi käytetään myös Outlookia (Notebook, Planner) projektioppimisen tukena.

VARIAN KOKEMUKSIA

Office365-pilvipalvelut

Varian logistiikan alalla on hankkeen aikana käytetty oppimisalustana Office365:n pilvipalveluita, lähinnä tiedostojen jakamista sen kautta. Mukana on ollut 10 eri ryhmää, yhteensä 127 opiskelijaa.

Kokemuksen mukaan Office365 -järjestelmän käyttö helpottaa tehtävien (tunti- ja kotitehtävien) jakamista, vähentää paperikopiointia sekä antaa mahdollisuuden seurata tehtävien tekemisen etenemistä. Teknistä estettä tehtävien palauttamiseen ei ole, mutta opiskelijoiden tunnusten puuttuminen on ollut esteenä: kaikilla organisaatiossakaan ei ole tiedossa esimerkiksi opiskelijoiden ’saamat’ sähköpostit (muotoa etunimi.sukunimi(ät)opp.eduvantaa.fi). Opiskelijoiden palaute on pääsääntöisesti positiivista, kun on muutaman kerran harjoiteltu. Muutama tekninen yksityiskohta opetuksen kannalta kannattaa ottaa huomioon: jos jakaa testin tai kokeen OneDrive-tiedostona, kannattaa se antaa muodossa ”saa lukea” (ei siis muokkausoikeutta), ja lisäohjeella opiskelijalle; kopioi teksti omalle Word Online -pohjalle ja palauta muodostamasi tiedosto opettajalle. Toisekseen Office365 -järjestelmässä ohjelmista puuttuu joitain työkaluja, mutta se ei haittaa, jos ei ryhdytä hienosäätämään esimerkiksi taulukoita tai kuvia ei tuoda tekstin alle jne.

Opettamisen kannalta Office 365 järjestelmä on erinomainen lisätyökalu. Jos opiskelijoiden tunnukset on käytössä ja toimivat, ei työkalujen käytölle ole esteitä. Ainoa vaatimus on Office-paketin perusohjelmien käyttöosaaminen. Projektin aikana käytetty Kahoot-visailupohjan käyttö on mielekästä välipalana. Erityisesti, kun yhdistää visailun tehtävien tekemiseen opiskelijoiden oman panoksen: he laativat itse kysymykset ja monivalintatehtävien vaihtoehdot (ja oikean ratkaisun).

Opiskelijoiden palaute poikkesi sen mukaan, kuinka paljon perehdytystä ryhmä on saanut. Opiskelijat omaksuvat pilvipalveluiden käytön ja tiedostojen jakamisen nopeasti. Periaatteet on kuitenkin käytävä ensin läpi.

”Mitä? Ei ole, ei toimi” ”Käytetäänkö taas sitä officea ;)” ” on mulla tunnukset, laita sinne jakoon” ”ope, mikä juttu tämä on?” ”ok”

Google Suite for Education

GSE (ent. GAfE) -pilvipalveluita on hankkeen aikana käytetty erityisesti Varian tekniikan alalla. Vantaan kaupunki otti palvelut käyttöön oppilaitoksissaan. Niinpä Varian opettajat ja opiskelijat pääsevät kirjautumaan Googlen palveluihin oppilaitoksen sähköpostilla. Kokemukset Googlen pilvipalveluista opetuksessa ovat myönteisiä.

Gafe-sovelluksia on käytetty noin 50 ryhmän kanssa. Ryhmät ovat olleet pääosin tekniikan opetusalalta. Mukana on ollut ryhmiä myös palvelu-, auto- ja liikennealoilta. Opiskelijoita näillä toteutuksilla on ollut noin 400. Kaikki opiskelijan ovat olleet nuorisoasteelta.

Toteutusteen aiheina ovat olleet Yrittäjyys- ja yritystoiminta, NY Vuosi yrittäjänä, Tuloksellinen liiketoiminta, Kansainvälinen työelämä, Tietokoneen käytön perustaidot sekä Osallistu- ja vaikuta. Nämä ovat yhteisten opintojen pakollisia ja valinnaisia opintoja.

Noin 20 opiskelijaa on suorittanut opinnot itsenäisesti. Näillä opiskelijoilla opinto on jäänyt aiemmin suorittamatta tai he ovat halunneet jouduttaa valmistumistaan.

Pääosin opinnot on toteutettu ryhmäkohtaisen lähiopetuksena. Suoritus on perustunut 2 – 3 hengen ryhmissä laadittuihin esitelmiin, jotka kukin ryhmä on sitten esittänyt koko opetusryhmälle. Opetussisältö on ollut videomuodossa. Työkaluna on käytetty lähinnä Google Slidesia. Osa on tehnyt esityksensä videona. Työkaluina on käytetty Samsung-tabletteja tai Windows-tietokoneita.

Kahden ryhmän ja noin 30 opiskelijan kohdalla kokeiltiin ryhmäkohtaista etätoteutusta. Yhteydenpitovälineenä tällöin oli Fronterin kokoustyökalu.

Lähitoteutuksissa kaikki sujui mutkattomasti. Opiskelijat olivat pääosin innostuneita uusista menetelmistä. He oppivat laitteiden ja sovellusten käytön nopeasti. Tietokoneilla käyttö oli kuitenkin mielekkäämpää kuin tableteilla.

Etätoteutuksissa oli jonkin verran haastavaa saada opiskelijat osallistumaan sovittuihin etäkokouksia kouluajan ulkopuolella. Haasteita oli myös yhteyksissä ja kokouksiin liittymisessä. Noin 20 opiskelijaa sai kuitenkin opinnon suoritettua tälläkin tavalla.

Opettajan kannalta GAFE-ympäristön käyttö helpottaa työskentelyä varsinkin tällaisten lyhyiden yhteisten aineiden tietopainotteisten toteutusten osalta. Kun toteutusten rungon ja sisällön kerran laatii, on se jatkossa käytettävissä helposti uudelleen. Myös suoritusten hallinta ja arviointi helpottuu. Lisäksi helpottuu rästisuoritusten tarjoaminen. Opiskelijathan voivat tehdä ja palauttaa tehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta. Kunhan tekniset haasteet saadaan ratkaistua, on etätoteutuksiin siirtyminen monissa sisällöissä täysin mahdollista.

Padlet

Padlet-alusta on ollut Variassa käytössä hankkeen aikana erityisesti logistiikan alalla. Padlet on koettu helpoksi alustaksi esittää ja koota tietoa, työstää asioita yhdessä ja kerätä kommentteja ryhmältä. Erityisen helpon ja nopeakäyttöisen Padletista tekee se, että opiskelijan ei tarvitse kirjautua alustalle voidakseen jakaa sinne tekstiä, kuvia ja/tai videoita tai tarkastellakseen toisten tuotoksia. Padlet toimii kaikilla välineillä, joissa on jokin nettiselain. Padletia on käytetty tietokoneilla, tableteilla ja opiskelijoiden omilla puhelimilla BYOD-hengessä.