Pelillisyys

PEDAGOGISEN PELIKÄSIKIRJOITTAMISEN MALLI

Hyria: Malli: Gamification

Pelikäsikirjoituksen suunnittelulomake: Käsikirjoituksen suunnittelulomake

Brahe: Omien vahvuuksien kehittäminen vapauden valinnan kautta. Kun opiskelijat saivat normaalia suuremman vapauden toteuttaa projektin, pääsivät he toteuttamaan omia vahvuuksiaan tehokkaammin. Hyvä esimerkki oli autopaja-projektissa kirjoitettu pelisuunnitelma (proof of consept). Opiskelija oli kiinnostunut pelien suunnittelusta ja käsikirjoittamisesta ja hän pääsi hankkeessa toteuttamaan tarkemman ja laajemman pelisuunnitelman kuin mitä opetussuunnitelmassa ja normaalissa opetustilanteessa olisi vaadittu.

HYRIA

Seppo pelialustaa on (www.seppo.io) käytetty erityisesti sosiaali- ja terveysa20161122_142018lan opiskelussa. Peliin sijoitettuja tehtäviä ratkotaan työelämäyhteyksissä oppilaitoksen ulkopuolella. Itslearning oppimisalustan työkaluja hyödyntäen on rakennettu pelillisiä ominaisuuksia sisältäviä kurssialueita. esim. Baarikoulutukseen on tehty Coctails -kurssialue, jossa opiskelija voi itsenäisesti harjoitella juomasekoitusten tekemistä. Kahta edellämainittua ja NFC-teknologiaa hyödyntäen rakennetaan syksyn 2016 aikana lajintunnistamiseen liittyvä peli.

Opiskelijat, opettajat ja työpaikkaohjaajat yhteiskehittämässä

Hyriassa rakennetaan yhteistyössä AvaDive yhtiön kanssa virtuaalista Hyria Village ympäristöä. Pelin konsepti laadittiin kevään-kesän 2016 aikana eri alojen opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Pilotointi aloitetaan lokakuun 2016 aikana ja mukaan tulee n. 20 opiskelijaa ja 6-7 opettajaa. Toteutuksessa rakennetaan pelillinen virtuaalinen malli, johon opiskelijan on mahdollista koota oma ”studio”, jossa voi esitellä osaamistaan. Hyria Village koostuu virtuaalisista eri alojen rakennuksista ja sinne tulee myös oma rakennus työelämän edustajille (yritykset, yhteisöt).

Pedagogisen pelikäsikirjoittamisen malli

Malli on viimeistelyä vaille valmis. Loppuhiomisessa hyödynnetään edellä kuvatun prosessin aikana saatuja kokemuksia. Malli on julkaisuvalmis viimeistään marraskuun 2016 loppuun mennessä.

 

KOULUTUSKESKUS BRAHE

Koulutuskeskus Brahessa on pyritty miettimään kuinka pelillisyyttä voitaisiin käyttää oppimisen työkaluna sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Lybeckerin opiston peli- ja animaatiotuotannon ja Raahen ammattiopiston autopuolen yhteisessä projektissa mietittiin ensin oppimista hankaloittavia tekijöitä ja sen jälkeen kuinka niitä voitaisiin parantaa pelillisin keinoin.

Autopaja-työryhmä

Alkukartoitus tehtiin sekä henkilökunnalle että opiskelijoille suunnatulla kyselyllä ja haastattelemalla opiskelijoita pienryhmissä. Kyselyyn vastasi yhteensä 121 Raahen ammattiopiston ja Vantaan Varian autoalan opiskelijaa ja kaksi henkilökunnan edustajaa. Alkututkimuksen perusteella laadittiin suunnitteludokumentti (game design document), joka toimii ohjenuorana pelin tekijöille.

Pelin tekemisestä ja suunnittelusta on vastannut peli- ja animaatiotuotannon opiskelijoiden 2. ja 3. vuoden opiskelijat (n. 30 opiskelijaa), joista päävastuun on ottanut n. 5 – 8 hengen ryhmä. Autopuolelta asiantuntijoina opiskelijoista on toiminut 2. ja 3. vuoden autopuolen opiskelijat (n. 30 opiskelijaa). Henkilökuntaa on ollut mukana kaksi peli- ja animaatiopuolen opettajaa ja yksi autopuolen opettaja.

Syksyllä 2016 saatiin pelin demoversio valmiiksi (proof of concept) ja testattiin sitä.

20161122_141811

Lopputuloksena projektissa toteutettiin sovellus, jota opiskelijat voivat käyttää omilla älypuhelimillaan opetellessaan auton korjaamista.

Esittelyvideo

 

Opintopolkijat-työryhmä

Opintopolkijat peliprojektissa opiskelijat kehittävät työkalua, jolla voitaisiin esitellä Lybeckerin opiston opintojen sisältöä virtuaalisessa 3D-ympäristössä. Pelin pelaaja pääsee tutustumaan eri objektien kautta opiston linjoihin ja mahdollisiin opinpolkuihin. Peli suunnitellaan toimivaksi sekä tietokoneen näytöltä, että virtuaalilaseilla pelattavaksi. Pelin toteutuksen päävastuussa on viisi sisustussuunnittelun ja sisustusrakentamisen opiskelijaa ja kuusi peli- ja animaatiotuotannon opiskelijaa. Lisäksi pelin tekemiseen osallistuvat 2. ja 3. vuoden peli- ja animaatiotuotannon opiskelijat (30 kpl) ja 2.vuoden graafisen suunnittelun opiskelijat (15 kpl). Henkilökuntaa projektissa on mukana viisi opettajaa.

20161122_141201

Projektissa opiskelijat toteuttivat opinto-oppaasta sovelluksen, jossa “pelaaja” voi tutustua opintolinjoihin virtuaalitilassa joko virtuaalilasien välityksellä tai tietokoneen ruudun kautta.

Toimivan demon (300mb) voit ladata osoitteesta: www.lybesaitti.com/virtuaalivirtuoosit/opintopolkijat.zip

Esittelyvideo

 

 

LÄNSI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LUKSIA

Luksiassa on rakennettu (ja rakennetaan) hotellisimulaattoria yhdessä Tavastian Matkailukillan kanssa. Hotellisimulaattori on hotellin varausohjelmiston simulaattori yhdistettynä roolipelinä pelattuun asiakaspalvelutilanteeseen ja taustaprojisioon. Simulaattori arpoo asiakastilanteet.

Hotellisimulaattorin 1. vaihe, kevät 2016. Luksiasta mukana 15 Tieto- ja viestintätekniikan 3. vsk:n opiskelijaa. Ohjelmointia Adobe Flash -sovelluksella.

Hotellisimulaattorin 2. vaihe, syksy 2016. Luksiasta mukana 2 Tieto- ja viestintätekniikan 3. vsk:n opiskelijaa. Verkko-ohjelmointia ja SQL-ohjelmointia.

Tavoitteena vielä osallistaa Luksian 2. vsk:n media-assistenttiopiskelijoita simulaattorin grafiikan kehittämisessä ennen lopullisen tuotteen julkaisua.

20161122_142037 20161122_142050

 

AMMATTIOPISTO TAVASTIA

Matkailukillassa on rakennettu hotellisimulaattoria yhteistyössä Luksian kanssa.

Hotellisimulaattori on hotellin varausohjelmiston simulaattori yhdistettynä roolipelinä pelattuun asiakaspalvelutilanteeseen ja taustaprojisioon. Simulaattori arpoo asiakastilanteet.

Matkailukillasta on ollut mukana simulaattorin tuottamisessa 10 opiskelijaa ja 3 opettajaa.

Tavastiassa hyödynnetään Seppo-pelialustaa. Opiskelijat tuottavat toiselleen pelejä, joissa tehdään tehtäviä jollain määrätyllä alueella. Syksyn aikana tuotetaan pelejä, jotka ovat toiminnassa pidemmän ajan. Peleissä tutustutaan erilaisiin yrityksiin ja kohteisiin mm. valokuvaten/videoiden niitä ja palautetaan tuotokset opettajalle/ohjaajalle pelin kautta. Ne mahdollistavat ajasta riippumattoman oppimisen silloin, kun opiskelijalle itselleen parhaiten sopii. Pelien tuottamiseen ja niiden pelaamiseen osallistuvat alkuvaiheessa Matkailukillan opettajat (5) ja opiskelijat (noin 70).

Seppo-pelialustalla (www.seppo.io) opiskelijat voivat mobiililaitteiden avulla ratkaista tehtäviä ja selvittää asioita siellä, missä opiskeltavat asiat tapahtuvat, aidoissa ympäristöissä.

Tuotettuja pelillisiä sisältöjä

Tavastiassa on tekeillä on 360-ympäristöihin perustuva ”Tavastia Resort”, jossa opiskelija voi tutustua matkailu, hotelli-, ravintola- ja puhdistuspalvelualan työympäristöihin. Ympäristössä opiskelija tutustuu ja tekee tehtäviä ”matkailukeskuksen” eri yksiköissä, kuten hotellissa, ravintolan keittiössä ja salissa, varauskeskuksessa, siivouskeskuksessa jne.

20161122_141119

 

VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIA

ICT-ala

Variassa pelillisyyttä on toteutettu mm. ICT-alalla perusopintojen yhteydessä. Sulautetut järjestelmät opinnoissa opiskelijat ovat opetelleet ohjelmointia ja tehneet käytännön harjoitteita mm. Flowcodella. Myös Arduino (https://www.arduino.cc/) on ollut käytössä. Starter Kit for Arduino löytyy täältä: http://wiki.epalsite.com/index.php?title=Starter_Kit_for_Arduino. Yksinkertainen ohjelmointipeli ohjelmoinnin alkeista kiinnostuneille löytyy osoitteesta https://blockly-games.appspot.com/.

Opiskelijatyö Sulautetut järjestelmät -tunnilta

Opiskelijatyö Sulautetut järjestelmät -tunnilta

Logistiikka

Logistiikan alalla uusien opiskelijoiden oppilaitokseen tutustuminen tehtiin geokätköilyn hengessä 23.8.2016.

variageo1  variageo2

Myös opettajat tutustuivat geokätköilyyn 9.9.2016 Lohjalla.

variageoopet

Logistiikan alalla opiskelijat ovat tutustuneet VR-laseihin, 360-sisältöihin ja sisältöjen tuottamiseen. Syksyn aikana tuotetaan erilaisia materiaaleja VR-ympäristöihin. Yksi opiskelijaryhmä (n.15 opiskelijaa) on mm. kuvannut toimipisteen halleja 360-kameralla. 360-kuvaamista käytetään myös interaktiivisten ThingLink-sisältöjen tuottamisessa.

img-20160916-wa0000

Opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä Variassa 360-kuvaamista, sisällöntuotantoa, VR-lasien käyttöä ja erityisen aktiivisesti HTC Vive virtuaalilasien ja simulaatiopelien asentamisessa ja kehittämisessä.

  • 360-kuvaus (Samsung Gear 360-kamera)
  • VR-lasit (Samsung Gear & HTC Vive)
  • Sisällöntuotanto (kuvat, videot, ThingLinkit)
  • HTC Vive + simulaatiopelit, lisäosien asentaminen peleihin

Alla olevissa videossa esitellään 360-kuvaamista ja VR-lasien käyttöä sekä HTC Vive -virtuaalilasien demonstraatiota:


Tästä linkistä pääset katsomaan videossa kuvattua 360-kuvaa: https://goo.gl/photos/FPCsThCsznWSUutj6

ThingLink

Alla olevissa ThingLinkeissä on logistiikan alan Massatavarakuljetukset -tutkinnon osaan kuuluvia sisältöjä. Mukana kuvaamassa on ollut opiskelijoita kahdesta logistiikan ryhmästä. Opiskelijakommentin mukaan tekeminen oli ”Iha hyvä”.Simulaatiopelit logistiikan opiskelussa

Logistiikan koulutukseen sisältyy harjoittelua erityyppisillä työkoneilla ja ajoneuvoilla, niiden korjaus- ja huoltotehtäviä sekä lastaus- ja kuljetustoimintaa. Hyviä oppimistuloksia saavutetaan yhdistämällä simulaattoriharjoittelua ja oikeiden työkoneiden ja ajoneuvojen käyttöä. Simulaattorit ovat kustannustehokas ja turvallinen keino kuljetusvälineiden käytön harjoitteluun. Opiskelijat pääsevät nopeasti harjoitteisiin ja harjoitteiden toistaminen on helppoa. Myös vaarallisia tilanteita voidaan harjoitella turvallisesti. Pelillinen ja virtuaalinen maailma motivoi opiskelijoita. Hyvät simulaatiopelit tarjoavat edullisen, mutta samalla kuitenkin parhaimmillaan hyvinkin realistisen oppimisympäristön. Peleissä voidaan käyttää harrastajien kehittämiä lisäosia, joilla ajokokemus on entistä realistisempi. Variassa Euro Truck Simulator -peliin on yhdistetty HTC Vive -VR-lasit. Opiskelijalla on virtuaalilasien kautta 360-näkymä realistiseen ohjaamoon ja ympäristöön. Muut opiskelijat voivat seurata näkymää ja simulaation etenemistä videotykin kautta. Oppimista tapahtuu siis sekä ajaessa että seuratessa. Lisäksi simulaatio voidaan nauhoittaa, jolloi tapahtumia voidaan käsitellä myös jälkikäteen.

Alla olevassa videossa esitellään OMSI 2-bussisimulaattoria: